Αρχική » Έρευνες » Έρευνα στο επιβατικό κοινό

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

Έρευνα στο επιβατικό κοινό

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Λίγο πρίν αρχίσει η λειτουργία του Νέου Μετρό και με σύνθημα “η γνώμη σου οδηγεί τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τα πράσινα λεωφορεία” η Ενωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ , ανέθεσε στην Εταιρία έρευνας αγοράς και οικονομικών μελετών ΚΑΠΑ RESEARCH AE την διεξαγωγή για λογαριασμό της, έρευνας στο επιβατικό κοινό. Την έρευνα χρηματοδότησαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ.

Τί έδειξε η έρευνα για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τι άλλαξε μετά την έρευνα.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή και ανάλυση των απόψεων του επιβατικού κοινού σε θέματα που ενδιαφέρουν την Ενωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ όπως :

Οι λόγοι χρήσης του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου
Ο βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση
Η γνώμη του επιβατικού κοινού για το μέλλον των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων
Προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων

 

Ερώτηση : “.. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ; ..”

 

 

 

Το 57,8% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί καθημερινά τον ηλεκτρικό, το 17,2% μία εώς δύο φορές την εβδομάδα, το 15,6%, τρεις εώς τέσσερεις φορές την εβδομάδα και τον 9,4% αραιότερα.

Περισσότεροι από 4 στους 10 ερωτώμενους δηλώνουν κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου.Το στοιχείο αυτό φανερώνει ότι μιά σημαντική κατηγορία πολιτών εξυπηρετείται σε τέτοιο βαθμό από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ώστε τελικά να επιλέγει το μέσο αυτό για την καθημερινή μετακίνησή του και όχι το αυτοκίνητό του.

 

 

 

Ερώτηση : ” Είστε κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου …”

 

 

    

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ενα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του επιβατικού κοινού των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων (σχεδόν 9 στους 10 ερωτώμενους) δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το τρένο επειδή αυτό το εξυπηρετεί καλύτερα από τα άλλα μέσα μεταφοράς και όχι επειδή δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση.     

 

 

Ερώτηση : “Χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο επειδή …”

 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Σχεδόν 5 στους 10 χρησιμοποιούν κάποιο άλλο μέσο για να φτάσουν στο Σταθμό επιβίβασης , γεγονός που φανερώνει ότι ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος εξυπηρετεί ένα κοινό κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κατοικεί ή εργάζεται κατά μήκος των γραμμών του.

Τα δύο αυτά ευρήματα ενισχύουν το συμπέρασμα ότι :

Για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του επιβατικού κοινού η χρήση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου ως μέσο μεταφοράς είναι συνειδητή επιλογή και όχι αποτέλεσμα έλλειψης καλύτερης ή έστω άλλης εναλλακτικής λύσης.

 

 

Ερώτηση : “Με ποιό τρόπο πηγαίνετε στο Σταθμό επιβίβασης “

 

    

 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟY

Ο βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο είναι ιδιαίτερα υψηλός. Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτώμενους δηλώνουν πολύ έως αρκετά ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή τους γενικά.

Ειδικότερα :

• Όσον αφορά τη συχνότητα δρομολογίων το ποσοστό που δηλώνει αρκετά έως πολύ ικανοποιημένο είναι 8 στους 10.
• Ο βαθμός ικανοποίησης του κοινού από την εξυπηρέτησή του από το προσωπικό των ΗΣΑΠ εμφανίζεται επίσης ιδιαίτερα υψηλός.Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν πολύ έως αρκετά ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή τους από το προσωπικό των ΗΣΑΠ.
• Οσον αφορά τον τρόπο που γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων ο βαθμός ικανοποίησης είναι αισθητά χαμηλότερος: 5 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό δηλώνει λίγο έως καθόλου ικανοποιημένο.
• Αξίζει να τονιστεί ότι παρουσιάζονται αξιοσημείωτες διακυμάνσεις στο βαθμό ικανοποίησης του επιβατικού κοινού μεταξύ των σταθμών που σχετίζονται κυρίως με το βαθμό ικανοποίησης από την πυκνότητα των δρομολογίων.
• Στους κεντρικούς σταθμούς με τη μεγαλύτερη κίνηση (Ομόνοια, Βικτώρια, Αττική) καθώς και στους Σταθμούς μεταξύ Ειρήνης και Κηφισιάς , ο βαθμός ικανοποίησης από την πυκνότητα των δρομολογίων είναι αισθητά χαμηλότερος, γεγονός που επηρεάζει ανάλογα και το βαθμό γενικής ικανοποίησης του επιβατικού κοινού από την εξυπηρέτησή του από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.

 

 

Ερώτηση : “Πόσο ικανοποιημένος είστε από …”

 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΥΠΕΡ

Το πιο σημαντικό προτέρημα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς είναι η ταχύτητα στη μετακίνηση (πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες).

Ακολουθούν η ακρίβεια στα δρομολόγια, ο μικρότερος χρόνος αναμονής στις στάσεις και η άνεση στη μετακίνηση, αναφέρονται όμως από σημαντικά μικρότερο αριθμό ερωτηθέντων (1 στους 10 αντίστοιχα).

Από τα παραπάνω προκύπτει :

Το επιβατικό κοινό είναι γενικά ικανοποιημένοαπό την παρεχόμενη εξυπηρέτηση καιεπιθυμεί τη διατήρησητου καθεστώτος και του πλαισίου λειτουργίαςτων ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.

 

 

Ερώτηση : “Ποιό είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο προτέρημα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς …”

 

 

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο ΗΣΑΠ πρέπει να διατηρήσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του.

 

Ερώτηση : “…Πιστεύετε ότι ο ΗΣΑΠ πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή να διατηρήσει τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του …”

 

 

ΠΟΡΟΙ ΗΣΑΠ

Περισσότεροι από 6 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία του ΗΣΑΠ πρέπει να προέρχονται από τον Κρατικό Προυπολογισμό.
Σχεδόν 2 στους 10 πιστεύουν ότι πρέπει να προέρχονται απο αύξηση του εισιτηρίου
Λίγο περισσότεροι από 1 στους 10 ότι πρέπει να προέρχονται από ειδική εισφορά που θα θεσμοθετηθεί για το σκοπό αυτό.

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση : “…Από που πιστεύετε ότι πρέπει να προέρχονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία του ΗΣΑΠ..”

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Τα μέτρα που προτείνει το επιβατικό κοινό για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΗΣΑΠ είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής :

1. Πύκνωση δρομολογίων (περισσότεροι από 4 στους 10 ερωτηθέντες)
2. Βελτίωση καθαριότητας στους Σταθμούς και τα τρένα (4 στους 10 ερωτηθέντες)
3. Δημιουργία – Βελτίωση χώρων αναμονής (περισσότεροι από 3 στους 10 ερωτηθέντες)
4. Δημιουργία parking κοντά στους Σταθμούς (2 στους 10 ερωτηθέντες)
5. Αύξηση των εκδοτηρίων εισιτηρίων (1 στους 10 ερωτηθέντες)
6. Καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για δρομολόγια – καθυστερήσεις (1 στους 10 ερωτηθέντες)
7. Καλύτερη σήμανση – χάρτες – πινακίδες κλπ (λιγότεροι από 1 στους 10 ερωτηθέντες)
8. Εκφράζεται επίσης συχνά το αίτημα απομάκρυνσης των ενοχλητικών και η ανάγκη φύλαξης / αστυνόμευσης των σταθμών και των τρένων.

Άλλα:
α. Πρόσθεση βαγονιών στους συρμούς
β. Επέκταση ωραρίου
γ. Επέκταση δικτύου.

Αναλύοντας τις προτάσεις βελτίωσης με βάση τα σημεία επιβίβασης βλέπουμε ότι παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες διαφορές οι οποίες ενισχύουν τα ευρήματα των ερωτήσεων που αναφέρονται στο βαθμό ικανοποίησης , δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για τις απόψεις του επιβατικού κοινού για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΗΣΑΠ.

 

 

Ερώτηση : “…Τί μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ο ΗΣΑΠ για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό…”

 

 

 

 

 

 

 

ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Το αίτημα για πύκνωση των δρομολογίων παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στους σταθμούς μεταξύ Ειρήνης και Κηφισιάς (8 στους 10 ερωτηθέντες στο Μαρούσι, 9 στους 10 στο Ηράκλειο, 6 στους 10 στην Κηφισιά, καθώς και 6 στους 10 στο Φάληρο).

Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι η δυσαρέσκεια που εκφράζεται σχετικά με την πυκνότητα των δρομολογίων , στη ζώνη Ειρήνη – Κηφισιά αναφέρεται πραγματικά στην αραιότερη διέλευση συρμών , ενώ στους Κεντρικούς Σταθμούς δημιουργείται περισσότερο από την πολυκοσμία και την ταλαιπωρία που αυτή επιφέρει, παρά από την ανεπάρκεια των δρομολογίων αυτή καθεαυτή. Όλα αυτά όπως θα δούμε στις αλλαγές που έγιναν μετά την έρευνα άλλαξαν.

 

Ερώτηση : “…Τί μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ο ΗΣΑΠ για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό…”

 

    
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ

Η βελτίωση της καθαριότητας εμφανίζεται ως σοβαρό αίτημα :

    Στη Βικτώρια
    Στην Ομόνοια
    Στο Φάληρο
    Στο Πειραιά
    Στην Αττική
    Στην Καλλιθέα

 

Ερώτηση : “…Τί μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ο ΗΣΑΠ για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό…”

 

    
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Η δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναμονής εμφανίζεται ως σοβαρό αίτημα :

    Στο Μοναστηράκι
    Στη Βικτώρια
    Στην Ομόνοια
    Στην Αττική
    Στην Καλλιθέα

 

Ερώτηση : “…Τί μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ο ΗΣΑΠ για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό…”

 

    
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PARKING

Ενα άλλο ενδιαφέρον εύρημα που προκύπτει από αυτήν την επιμέρους ανάλυση είναι ότι το αίτημα για δημιουργία Parking κοντά στους Σταθμούς προκύπτει εντονότερα σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου:

    Στη Κηφισιά
    Στο Πειραιά
    Στο Φάληρο
    Στο Μοναστηράκι
    Στην Αττική
    Στον Αγ. Νικόλαο

 

Ερώτηση : “…Τί μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει ο ΗΣΑΠ για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο επιβατικό κοινό…”

 

 

 

Μοιραστείτε το!!!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Φεβρουάριος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια

  1. Προφανώς έχετε παρανοήσει κάτι. Αναστείλαμε την κινητοποίηση μας και πενθούμε. Πενθούμε τους νεκρούς συνάδελφους, πενθούμε τους συμπολίτες μας που έφυγαν…

  2. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως…


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com