Αρχική » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις 2011 » ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας προχωρήσαμε στην ανασύνθεση του Προεδρείου. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ
– ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΌΣΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
– ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ -ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
– ΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
– ΚΟΥΖΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,
Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Κυριακή 2/10/11, αποφασίστηκε σε πρώτη φάση η καρατόμηση 30.000 εργαζομένων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα, μέσω της εργασιακής εφε-δρείας, που αποτελεί προθάλαμο της απόλυσης. Στο όλο θέμα υπάρχουν σοβαρά και αδιευκρίνιστα ερωτήματα όπως π.χ: Τι θα εφαρμοστεί στο θέμα της αποζημίωσης θα τεθούν όρια ηλικίας και πολλά άλλα που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Γι΄ αυτό θα επανέλθουμε σύντομα όταν υπάρξουν επιμέρους διευκρινήσεις .
Για μια πρώτη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε σήμερα τα επτά (7) μέτρα όπως ανακοινωθήκαν χθες, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο- Ποιες είναι οι διαδικασίες.

1.Ολοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτι-κού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. ( σημ. Τι θα εφαρμοστεί σε όσους συνταξιοδοτούνται πριν το κλείσιμο του 12μήνου 😉

2. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. ( σημ. αφορά στο στενό Δημόσιο Τομέα ).

3. Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζο-μένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ για όσους εργαζομένους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων. Προφανώς όσοι δεν απορροφηθούν, θα απολυθούν και σύμφωνα με αρμόδιο υπουργό θα αποζημιωθούν με βάση τα ισχύοντα για τις απο-λύσεις στον ιδιωτικό τομέα. ( σημ. Όλα αυτά χρειάζονται διευκρινήσεις κυρίως για το ποιους αφορούν)

4. Καταργείται το προνομιακό καθεστώς που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομέ-νους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης. Όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση. ( σημ. Είναι περιπτώσεις εργαζομένων που από το ν. 3863 (Λο-βέρδος ) μπορούσαν να παραμείνουν τρία επιπλέον χρόνια).

5. Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνη-σης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζο-νται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να απο-δεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.

6. Θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Οι εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. Για τους υπόλοιπους, θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζομένους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας και με τη λήξη του έτους θα απολυθούν, πιθανότατα με αποζημίωση, όπως στον ιδιω-τικό τομέα.( σημ. Οι ελπίδες επαναπρόσληψης είναι ελάχιστες )

7. Οργανώνεται διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των δη-μοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ευρημάτων της πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δη-μόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του υπηρε-τούντος προσωπικού) κατά περίπου 30%.

Θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών τους. Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε εφεδρεία θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών τους για ένα χρόνο, και αν στο διάστημα αυτό δεν έχουν μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία, θα απολύονται, αφού περάσουν από προγράμματα επανακατάρτισης.
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο η ρύθμιση που επιλέχθηκε «δεν απαιτεί (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, που δημοσιονομικά θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενής. Είναι δε προφανές, ότι οι υπαγόμενοι σε καθεστώς εφεδρείας θα μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους δραστηριοποιούμενοι στον ιδιωτικό τομέα» ( !!!…σημ. Ο οποίος μαστίζεται από την ανεργία )
Επίσης, οι «έφεδροι» θα υποστούν τεράστια μείωση των αμοιβών τους με βάση τα σημερινά δεδομένα, αν το 60%, υπολογιστεί στους νέους μειωμένους βασικούς μισθούς που θα προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο. ( σημ. στη δική μας περίπτωση η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ) .

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,
Το θέμα αυτό είναι μείζονος σημαίας, μας αφορά όλους και δεν σταματάει εδώ. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί τόσο το 2012,αλλά και μέχρι το 2014. Γι΄ αυτό και δεν πρέπει να υποκύψουμε μπροστά σε αυτή την λαίλαπα που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους, σαν πρόβλημα εσόδων – εξόδων και σαν βαρίδια.
Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους εργαζόμενους και να παλέψουμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, που οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία στον καιάδα .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Διοίκηση

Μοιραστείτε το!!!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Μάιος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια

  1. Προφανώς έχετε παρανοήσει κάτι. Αναστείλαμε την κινητοποίηση μας και πενθούμε. Πενθούμε τους νεκρούς συνάδελφους, πενθούμε τους συμπολίτες μας που έφυγαν…

  2. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως…


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com