Αρχική » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις 2014 » Ανακοίνωση για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

Ανακοίνωση για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ

Πειραιάς, 6/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
  Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση με θέμα την έγκριση του σχεδίου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014-2015. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση του σχεδίου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και κατόπιν τοποθετήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία υπερψηφίστηκε η νέα Σ.Σ.Ε. Κατόπιν τούτου το Προεδρείο εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει τη Σ.Σ.Ε όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες . Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, στα γραφεία της Εταιρίας υπογράφηκε η νέα Σ.Σ.Ε.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Σ.Σ.Ε

  Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) αφορά όλους τους εργαζόμενους στη ΣΤΑ.ΣΥ και έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2015.

  Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νέας ΣΣΕ είναι ότι αναγνωρίζεται, ρητά, το δικαίωμα των Σωματείων και των μελών τους να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα τους αλλά και γενικότερα τον αγώνα τους για την ανατροπή των μνημονιακών νόμων (ν. 4024/2011 και 4093/2012) με τους οποίους περικόπηκαν οι αποδοχές μας.

  Επίσης, προβλέπονται τα εξής: εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση κριθεί ότι σε σχέση με τις αποδοχές μας, οι παραπάνω νόμοι αντίκεινται στο Σύνταγμα ή σε Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας- όπως υποστηρίζουμε εμείς- ή ότι σε κάθε περίπτωση, που είναι δυνατός ο ευνοϊκότερος καθορισμός των όρων της αμοιβής με Συλλογικές ρυθμίσεις, θα ξεκινήσουν εντός τριμήνου διαπραγματεύσεις για τον επανακαθορισμό των όρων αμοιβής.

  Ακόμα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι με τη νέα Σ.Σ.Ε εξασφαλίζονται ΟΛΑ τα μέχρι τώρα κεκτημένα μας σε ότι αφορά άδειες- ωράριο εργασίας κ.α., στο ανώτερο επίπεδο. Και καταφέραμε να κατοχυρώσουμε, επιπλέον, τα εξής:
1. Θα χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο για την σίτισή του ποσό τεσσάρων ευρώ (4 €) για κάθε ημέρα, που θα βρίσκεται στην δουλειά. Η παροχή θα δοθεί αναδρομικά από 1η Ιουλίου.
2. Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή ιδιωτικό μέσο για τους εργαζόμενους, που ολοκληρώνουν ή αναλαμβάνουν εργασία στην διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, για όσους χρησιμοποιούν ταξί (με την προσκόμιση απόδειξης) καλύπτεται ποσό έως 10 € ημερησίως για όσους ολοκληρώνουν ή αναλαμβάνουν εργασία μεταξύ 23.30- 6.00 και έως 15€ ημερησίως για όσους ολοκληρώνουν ή αναλαμβάνουν εργασία μεταξύ 00.30- 5.00. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους. Για όσους χρησιμοποιούν ιδιωτικό μέσο (με υπεύθυνη δήλωση) καλύπτονται από 5 έως 10 €, ημερησίως, ανάλογα την απόσταση του σπιτιού από τον χώρο εργασίας.
3. Κατοχυρώθηκε η χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων στο προσωπικό, μέχρι δύο μηνιαίους μισθούς τον χρόνο, με αποπληρωμή σε 15 άτοκες δόσεις.
4. Αυξάνεται σε 240 € το ετήσιο επίδομα για κάθε παιδί εργαζόμενου, που φοιτά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) και σε 290 € για κάθε παιδί, που φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο- Λύκειο). Τα αντίστοιχα ποσά ήταν 200 € και για τις δύο περιπτώσεις. Αυξάνεται σε 390 € (από 250€) το ετήσιο επίδομα για κάθε παιδί, που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έως την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας των σπουδών για κάθε έτος εκπαίδευσης. Τα νέα ποσά (η διαφορά) καταβάλλονται αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.
5. Σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για την γέννηση του πρώτου παιδιού εφάπαξ χρηματικό ποσό 600€ , για το δεύτερο παιδί 800€ και για το τρίτο και άνω παιδί 1.200€. Τα ποσά αυτά θα δοθούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.
6. Η εταιρεία θα χορηγεί κάθε χρόνο 6 μηνιαίες κάρτες ΟΑΣΑ για τη μετακίνηση με τα ΜΜΜ παιδιών εργαζόμενων, μαθητών ή φοιτητών, που δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου.
7. Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι μηνιαίας ή ετήσιας κάρτας μέσων μαζικής μεταφοράς και διαμένουν εκτός Αθηνών, σε απόσταση έως 100km, χορηγείται από την εταιρία ποσό ίσο με το 75% του κόστους της κάρτας .
8. Θεσπίζεται σύστημα υποτροφιών που θα αφορά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) για τα παιδιά των εργαζόμενων και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
9. Χορηγείται άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους (μετά από αίτημα και έγκρισή του), χωρίς μείωση αποδοχών, μέχρι 2 ώρες κάθε μήνα, σε όλους τους εργαζόμενους, πλην των απασχολούμενων σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών. Για τους εργαζόμενους σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών χορηγείται ειδική άδεια απουσίας τριών (3) ημερών κάθε χρόνο.
10. Χορηγείται άδεια μετ΄ αποδοχών για την εμφάνιση και παρουσία εργαζόμενου ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής αρχής, όταν αυτή αποτελεί υποχρεωτικό εκ του νόμου καθήκον, με την προσκόμιση αφ΄ ενός σχετικής πρόσκλησης από την οικεία Δικαστική Αρχή και αφ΄ ετέρου βεβαίωση από αυτήν για την εμφάνιση αυτού.
11. Η διάρκεια της ετήσιας άδειας αυξάνεται:
Α) Κατά μια (1) επιπλέον μέρα για τους εργαζόμενους, που έχουν συμπληρώσει είτε συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας 23 ετών, εντός και εκτός Εταιρείας είτε το 53ο έτος της ηλικίας τους.
Β) Κατά τρεις (3) επιπλέον μέρες για τους εργαζόμενους, που έχουν συμπληρώσει είτε συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας 30 ετών είτε το 55ο έτος της ηλικίας τους.
12. Χορηγείται στον πατέρα άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, μετ’ αποδοχών, για τη γέννηση τέκνου ή τέκνων. Σε περίπτωση μη φυσιολογικού τοκετού η άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες και φθάνει στις πέντε (5) ημέρες.
13. Η γονική άδεια τεσσάρων (4) ημερών για την ενημέρωση σχετικά με τη σχολική επίδοση κάθε ενός παιδιού, χορηγείται μέχρι και το τέλος της σχολικής περιόδου.
14. Χορηγείται άδεια μετ’ αποδοχών τεσσάρων (4) ημερών κάθε χρόνο στους γονείς παιδιών μέχρι 5 ετών (προσχολική ηλικία) για λόγους υγείας (με ιατρική γνωμάτευση). Σε εργαζόμενους με τρία ή παραπάνω παιδιά η άδεια αυξάνεται κατά μια ημέρα.
15. Η άδεια μητρότητας (κύησης και λοχίας) αυξάνεται σε 19 εβδομάδες (8 εβδομάδες πριν από τον τοκετό και 11 μετά τον τοκετό).
Σε περίπτωση γέννησης δίδυμων, τρίδυμων κ.λπ τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών μηνών για κάθε παιδί πέραν του ενός για το δίωρο μετά τα 2 πρώτα χρόνια.
16. Οι εργαζόμενες σε κυλιόμενες βάρδιες για όσο διάστημα δικαιούνται μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω μητρότητας δε θα αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν από 7.00 π.μ. και δεν θα την ολοκληρώνουν μετά τις 17.00 μ.μ
17. Για όλους τους εργαζόμενους πλην των εργαζόμενων σε βάρδιες οι μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι ετησίως 104. Σε αυτές προστίθενται 12 θεσμοθετημένες αργίες και ο συνολικός αριθμός των ημερών ανάπαυσης διαμορφώνεται σε 116 (από 114), όπως είναι για τους εργαζόμενους σε βάρδιες.
18. Σε περίπτωση περιστατικού αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας επιβάτη ή άλλου ατυχήματος, που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ατόμου ή τον τραυματισμό του στην τροχιά του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ ή στο δίκτυο του προαστιακού λαμβάνουν ειδική άδεια μετ’ αποδοχών έως και τριών (3) ημερών το άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό κατά την στιγμή του ατυχήματος. Εάν μετά από αξιολόγηση από ειδικό γιατρό χορηγηθούν παραπάνω ημέρες άδειας τότε οι τρεις εργάσιμες ημέρες θα συμψηφίζονται με αυτές. Σε κάθε περίπτωση η άδεια θα αρχίζει την επομένη της ημέρας του συμβάντος.
19. Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής φροντίδας για τους εργαζόμενους επεκτείνεται και στα παιδιά τους, μέχρι 12 ετών.
20. ΚΕΑΠ : Η ήδη υπάρχουσα εισφορά 1% κάθε εργαζόμενου του πρώην φορέα ΗΣΑΠ και η αντίστοιχη συνεισφορά 1% της εταιρίας διατηρείται και διευρύνεται σε όλο το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ μετά την τροποποίηση του καταστατικού του ανωτέρου ταμείου, τηρούμενης της κείμενης νομοθεσίας
21. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: Τηρούμενης της κείμενης νομοθεσίας, λειτουργεί Λογαριασμός Νεότητας σύμφωνα με το δικό του κανονισμό και σκοπός του είναι να χορηγεί εφάπαξ χρηματική παροχή στα παιδιά των εργαζομένων μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους για την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται είτε για λόγους σπουδών είτε επαγγελματικής αποκατάστασης. Η Εταιρία θα συνεισφέρει μηναία για κάθε παιδί και μέχρι την εκταμίευση του συγκεντρωθέντος ποσού εντός του παραπάνω χρονικού πλαισίου, ποσό ίσο με 7,00 ευρώ μηνιαίως. Ο εργαζόμενος θα συνεισφέρει μηναία για κάθε παιδί ποσό ίσο με το 14,00 ευρώ μηνιαίως. Η συμμετοχή στο λογαριασμό νεότητας είναι προαιρετική και γίνεται μετά από αίτηση του εργαζόμενου.
22. Η εταιρεία αναλαμβάνει το ετήσιο κόστος προληπτικού ελέγχου (check up) της υγείας των εργαζόμενου και για την διενέργεια του ελέγχου χορηγείται άδειας μίας (1) ημέρας με αποδοχές.
23. Ο χρόνος για το κλείσιμο ταμείου από εκδότες εισιτηρίων ορίζεται στα 30 λεπτά της ώρας και υπολογίζεται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά ταμείου.
22. Συστήνεται επιτροπή η οποία θα έχει ως αντικείμενο της την επεξεργασία του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΣΤΑΣΥ.
24. Με την εφαρμογή της παρούσης, συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των εργαζομένων και μελών της Εταιρίας, η οποία θα επανεξετάσει τις ανάγκες της σε προσωπικό, για την στήριξη του αιτήματος της εταιρίας για την επαναπρόσληψη των απολυμένων της πρώην ΑΜΕΛ και την επαναφορά των μεταταγμένων εργαζομένων του πρώην ΗΣΑΠ.
  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
  Η δραματική κατάσταση στην αγορά εργασίας, αποτέλεσμα της βάρβαρης νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής, που ισοπεδώνει τις εργασιακές σχέσεις, δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα επέλθει συμφωνία με την Διοίκηση της Εταιρείας για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ)
  Είναι άλλωστε, γνωστό, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΣΣΕ, που έληξαν δεν ανανεώθηκαν και στην θέση τους, με μοχλό πίεσης την ανεργία, που έχει φτάσει στο 27,4%, εμφανίστηκαν οι ατομικές συμβάσεις.
  Πολλοί ίσως να μην έχουν σαφή εικόνα για τις επιπτώσεις μιας ατομικής σύμβασης με δραματικές περικοπές. Γι’ αυτό, καλό θα είναι να σημειώσουμε στοιχεία της ΓΣΕΕ σύμφωνα με τα οποία: Από τα τέλη του 2011 έως τον Ιούνιο του 2014 υπογράφηκαν 1.440 επιχειρησιακές συμβάσεις με μείωση αποδοχών έως και 50%. Ακόμη και οι περιορισμένες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί (85 στο ίδιο διάστημα και φέτος μόλις 10) προέβλεψαν μειώσεις μισθών, λόγω της οικονομικής συγκυρίας.
  Στον εργασιακό χώρο μας, στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη έγινε προσπάθεια από την Διοίκηση της Εταιρείας να φέρει τις πρώτες Ατομικές Συμβάσεις.
  Η αποφασιστική στάση μας ανάγκασε την Διοίκηση να υπαναχωρήσει και να αποσύρει το έγγραφο «ως μη γενόμενο» αλλά πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι υπήρξε προσπάθεια, με κυβερνητικές μεθοδεύσεις, να οδηγηθεί σε αδιέξοδο ο διάλογος, τον οποίο είχαμε αρχίσει για την υπογραφή νέας ΣΣΕ.
  Τελικά, με την στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των Σωματείων στη ΣΤΑ.ΣΥ καταφέραμε όχι μόνο να καθίσει ξανά η Διοίκηση της Εταιρείας στο τραπέζι του διαλόγου αλλά και να αποσύρει τις προτάσεις της για τη ΣΣΕ κάνοντας διάλογο επί των προτάσεων των Σωματείων.
  Μετά από μια δύσκολη διαπραγματευτική προσπάθεια, σε εξαιρετικά δυσμενές κλίμα για τα εργασιακά δικαιώματα, επήλθε συμφωνία για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με βασικό στοιχείο: Την εξίσωση όλων των εργαζόμενων στη ΣΤΑ.ΣΥ στα ανώτερα επίπεδα των θεσμικών δικαιωμάτων, που ίσχυαν με τις προηγούμενες ΣΣΕ και κινδύνευαν πλέον να ανατραπούν.
  Το σημαντικότερο είναι ότι αναζωογονείται ο θεσμός των Σ.Σ.Ε και θεωρούμε ότι αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας θα είναι σημείο αναφοράς για όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα σε μια εποχή που ελάχιστες Σ.Σ.Ε υπογράφονται αλλά και όσες υπογράφονται δεν αναβαθμίζουν, όπως γίνεται στη δική μας περίπτωση, αλλά αντίθετα θεσμοθετούνται ρυθμίσεις με μειώσεις μισθών και υποβάθμιση των εργασιακών μέχρι σήμερα δεδομένων.
  Και το κυριότερο: Τίποτα δεν έγινε εν κρυπτώ. Από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων όλοι οι συνάδελφοι ήταν γνώστες για τις εξελίξεις και στο τέλος μέσα από τις γενικές συνελεύσεις οι εργαζόμενοι πήραν την τελική απόφαση!
  Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε .
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
Ε. Ρενιέρης                Ι. Κανελλόπουλος

Μοιραστείτε το!!!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Οκτώβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια

  1. Προφανώς έχετε παρανοήσει κάτι. Αναστείλαμε την κινητοποίηση μας και πενθούμε. Πενθούμε τους νεκρούς συνάδελφους, πενθούμε τους συμπολίτες μας που έφυγαν…

  2. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως…


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com