Αρχική » Αλληλογραφία » Αλληλογραφία 2013

Αρχείο κατηγορίας Αλληλογραφία 2013

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

Δωροεπιταγή

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΥ (Σ.Η.Ε.Κ.)

Αριθ. Πρωτ.:144
18/12/2013

Προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Νικόλαο Παπαθανάση
Κύριε Πρόεδρε ,
Η απόφασή σας για έκδοση εν όψει Χριστουγέννων δωροεπιταγής ύψους 25 ευρώ θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη απαξίωσης απέναντι στην προσφορά των εργαζόμενων στην Εταιρεία και γενικότερα στη δοκιμαζόμενη από την κρίση χώρα μας.
(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.121
Πειραιάς, 18/10/2013

Προς
-Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Παπαθανάση

-Γενικό Δ/ντή Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Αλεξαντωνάκη

-Δ/ντή Οικονομικών, Υποστηρικτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκη

-Αν. Γενικό Δ/ντή Λειτουργίας Γραμμών 1.2.3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε κ. Ιωάννη Στεφανή

Σύμφωνα με το Υ.Σ. 6698/17.10.2013, αναγνωρίζεται το δικαίωμα λήψης επιδόμα-τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 150 ευρώ σε επτά εργαζομένους ΣΤΑ.ΣΥ./ΗΣΑΠ με την ειδικότητα Υπευθύνου Σταθμού που εργάζονται στις γραμμές 2 & 3 (απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 295/19.9.2013).

(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

Αριθ. Πρωτ.119
Πειραιάς, 14/10/2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον
Πρόεδρο και το Δ.Σ
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αριθ. Πρωτ. 72
Πειραιάς, 5/6/2013

Προς τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Παπαθανάση

Κύριε Πρόεδρε,

  Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας σχετικά με την απόφαση που λάβατε για αναγκαστικές μετακινήσεις και τοποθετήσεις υπαλλήλων.
(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 1

Αριθ. Πρωτ. 64
Πειραιάς, 23/5/2013

Προς τον
Γενικό Διευθυντή Συντήρησης & Έργων κ. Παναγιώτη Τερεζάκη

Κοινοποίηση
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Παπαθανάση

 

Κύριε Γενικέ ,

Επειδή σε κάποιους σταθμούς της γραμμής 1, π. ΗΣΑΠ ( Βικτώρια , Πευκάκια, Κ. Πατήσια), υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από συνεχείς βλάβες των κλιματιστικών μηχανημάτων
(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

Φοιτητικές άδειες

Αριθ. Πρωτ. 65
Πειραιάς, 23/5/2013

Προς τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Παπαθανάση

Κοινοποίηση
-Γενικό Διευθυντή Διοικ. Οικον. & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κ. Μ. Παναγιωτάκη

– Τμήμα Προσωπικού ΣΤΑΣΥ Α.Ε /ΗΣΑΠ

Θέμα : Φοιτητικές άδειες

Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3279/22.5.2013 υπηρεσιακό σημείωμα που αφορά στις φοιτητικές άδειες, σε σχέση με τα μέλη της Ένωσής μας σας υπενθυμίζουμε τα εξής: Στο άρθρο 10 παρ. Γ. της ΕΣΣΕ των ετών 2006-2007 του Σωματείου μας με την ΑΕ ΗΣΑΠ, προβλέπεται:
«Από 1/1/2006 και εφ’ εξής οι σπουδαστές και οι φοιτητές που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στην ΑΕ ΗΣΑΠ, δικαιούνται συνολικά σπουδαστική
άδεια μέχρι 20 ημερών μετ’ αποδοχών κατ’ έτος, με τις εξής προϋποθέσεις  για τις πέραν των υπό του Νόμου προβλεπόμενων ημερών σπουδαστικής αδείας.
Η άδεια αυτή δίδεται μέχρι και τρία έτη πλέον των προβλεπομένων από το πρόγραμμα σπουδών της σχολής.
Η άδεια αυτή μετά το πρώτο έτος σπουδών δίδεται εφ όσον ο/η σπουδα-στής/τρια αποδείξει ότι έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το ένα έκτο
των μαθημάτων ενός έτους. Για κάθε μάθημα δύο ημέρες άδειας. »

Όπως γνωρίζετε σε απάντησή του, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ( αρ. πρωτ. 2/4762/0022/28.2.2013) σε σχετικό ερώτημα της Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την εφαρμογή του « ενιαίου μισθολογίου» διευκρινίζει ότι «… Σε κάθε περίπτωση ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Α΄ μέρος του ν. 3429/2005 (σημ. όπως είναι η ΣΤΑΣΥ) ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα πέραν των μισθολογικών, τα όποια ρυθμίστηκαν με την παρ. 12 της υποπαρ. Γ1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012….»
Η συγκεκριμένη υποχρέωση και η εφαρμογή της που απορρέει από όρο συλλογι-κής σύμβασης που δεν έχει σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο, ούτε καταργείται μονομερώς, ούτε η εφαρμογή της επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των Διοικητι-κών Υπηρεσιών της Εταιρίας.
Επισημαίνουμε ότι όλες οι ρυθμίσεις των Συλλογικών μας Συμβάσεων σκοπό είχαν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, της θέσης και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, καθώς και τη ρύθμιση κανονιστικών και θεσμικών ζητημάτων .
Ωστόσο όταν αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις στην εφαρμογή συγκεκριμέ-νων διατάξεων των Συλλογικών Συμβάσεων ή παροχών προς το προσωπικό ή όταν παρατηρούνται φαινόμενα κατάχρησης κάποιων ρυθμίσεων, η Διοίκηση του Σωματείου μας δεν έχει αντίρρηση να επανεξετάσει αυτές τις ρυθμίσεις και να προβεί σε τροποποίηση, βελτίωση ή ακόμη και σε κατάργησή τους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν .
Κάτι τέτοιο όμως συνομολογείται μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποτελεί μέρος των ρυθμίσεων της επόμενης Συλλογικής Σύμβασης και δεν μπορεί να αποφασιστεί μονομερώς η κατάργηση της εφαρμογής οποιαδήποτε διάταξης .
Γι΄ αυτό σας καλούμε να προβείτε σε ορθή επανάληψη του ως άνω υπηρεσιακού σημειώματος το οποίο καταστρατηγεί την εν λόγω συλλογική ρύθμιση και τις επόμενες ημέρες να επανεξετάσουμε το θέμα και να το ρυθμίσουμε αναλόγως, με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας .

 

Η διοίκηση

Μοιραστείτε το!!!

Άμεση αντίδραση στα σχέδια του ΟΑΣΑ

Αριθ. Πρωτ. 63
Πειραιάς, 22/5/2013

Προς:

Τον Κ. Πρόεδρο «ΣΤΑΣΥ ΑΕ» κ. Νικόλαο Παπαθανάση και τα μέλη του Δ.Σ της «ΣΤΑΣΥ ΑΕ»

Κοινοποίηση:
– κ. Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη

– Γενικό Γραμματέα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Νικόλαο Σταθόπουλο

– Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΑΣΑ κ. Αλέξανδρο Δελούκα

(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

Εργολαβίες καθαριότητας και φύλαξης

Αριθ. Πρωτ.60
Πειραιάς, 13/5/2013

Προς
-τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαο Παπαθανάση

Κοινοποίηση
– Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

 

Κύριε Πρόεδρε,

   Επειδή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ της Εταιρίας της 13 Μαΐου 2013, μεταξύ άλλων και συγκεκριμένα τα θέματα , 2ο , 5ο και 6ο, αφορούν διαγωνισμούς για εργολαβίες καθαριότητας και φύλαξης στην Εταιρία, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/18.4.2013, τις οποίες σας κοινοποιούμε .
   Όπως γνωρίζετε και προσωπικά, κατά καιρούς έχουμε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα από ασυνεπείς εργολάβους οι οποίοι καταπατούσαν στοιχειώδεις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
   Γι΄ αυτό θα πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία ανάλογες συμπεριφορές στις νέες εργολαβίες, γεγονός το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι σας βρίσκει σύμφωνους .

 

 

Η Διοίκηση

Μοιραστείτε το!!!

Επιστολή σχετικά με καταγγελία επιβάτη

Προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κ. Νικόλαο Παπαθανάση

Κύριε Πρόεδρε ,
  Από δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη επώνυμης  καταγγελίας επιβάτη για περιστατικό, που εμφανίζεται να συνέβη την Δευτέρα 25/2/2013 και ώρα 20:20 στο συρμό των ΗΣΑΠ που βρισκόταν εντός του σταθμού Αττική με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

(περισσότερα…)

Μοιραστείτε το!!!

Επιστολή – απάντηση στην ανακοίνωση του σωματείου ηλεκτροδηγών

Πειραιάς, 27/2/2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του Σωματείου  Ηλεκτροδηγών και Λοιπών Εργαζόμενων Κίνησης ΣΤΑΣΥ

  Συνάδελφοι,
  Διαβάσαμε με μεγάλη έκπληξη μια ανακοίνωση του Σωματείου σας, για το θέμα πληρωμής των υπερωριών και οφείλουμε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις και μια απάντηση.
  Αρχικά να θυμίσουμε ότι για το θέμα αυτό είχαμε αποφασίσει από κοινού και ενημερώσαμε με sms τους συναδέλφους, ότι μέχρι να διευκρινιστεί ο τρόπος πληρωμής των υπερωριών, αργιών, νυχτερινών κ.λπ, οι συνάδελφοι δεν θα εργάζονται υπερωριακά.
  Ο λόγος που έγινε αυτό ήταν κυρίως για να μην αιφνιδιαστούν οι συνάδελφοι στις 14/2 βλέποντας τις ταινίες πληρωμής τους, με την πλήρη απαξίωση του τρόπου πληρωμής των δευτερεύουσων απολαβών από τα μειωμένα ωρομίσθια και αν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να πιέσουμε τη Διοίκηση.
  Μετά από συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων και της νομικής υπηρεσίας οι διευκρινήσεις αυτές όπως ενημερωθήκαμε θα καθυστερούσαν.
  Με λίγα λόγια και αντίθετα με όσα εσφαλμένα διαδίδονται από ορισμένους, καμία συμφωνία δεν υπάρχει για τον τρόπο πληρωμής της υπερωριακής κ.λπ απασχόλησης. Επειδή όμως οι συνάδελφοι τώρα έχουν εικόνα με τα νέα ωρομίσθια, αφήσαμε αυτή την επιλογή ελεύθερη, χωρίς να προτρέπουμε κανένα συνάδελφο να εργάζεται υπερωριακά και μάλιστα με τέτοια απαξιωμένα ωρομίσθια. Όσο για τη πίεση που θέλαμε να ασκήσουμε στη άλλη πλευρά, είναι θέμα το οποίο θα συζητήσουμε….
  Το γεγονός ότι Ένωσή μας δεν ενημέρωσε το Σωματείο σας που από κοινού είχαμε ενεργήσει, οφείλετε σε δική μας παράλειψή, γι΄αυτό και αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας .
  Όπως σας ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή, η παράλειψη αυτή δεν οφειλόταν σε κάποιο δόλο, ούτε υπέκρυπτε κάποια σκοπιμότητα. Είχε κυρίως να κάνει με το φόρτο εργασίας και την πίεση εκείνων των ημερών και με τα πάμπολλα ζητήματα που είχε να διαχειριστεί το Σωματείο μας, δεδομένου ότι σαν μέλη του δεν έχει μόνο ένα κλάδο ή μια – δυο ειδικότητες. Εκτός αυτού ασχολείται συστηματικά και με όλα τα ασφαλιστικά θέματα που αφορούν το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και τα συνταξιοδοτικά θέματα του Ταμείου Συντάξεων, για τα οποία γνωρίζετε υπάρχουν πολλά προ-βλήματα που αφορούν και τα μέλη σας.
  Ωστόσο και παρά τον «θυμό» του συντάκτη αυτής της ανακοίνωσης, διαπιστώσαμε ότι την ίδια στιγμή κάποια μέλη του Σωματείου σας είχαν προβεί σε ιδιαίτερη συμφωνία με το Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρίας, προκειμένου να παραληφθεί το σύστημα ΑΤΟ των συρμών της ΣΤΑΣΥ/ΑΜΕΛ. Μεταξύ άλλων η συμφωνία όπως διαβάσαμε σε έγγραφο του Δ/ντος Συμβούλου προέβλεπε ότι «Το προσωπικό που θα πραγματοποιήσει τις δοκιμές θα επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται το διάγραμμα εργασίας των Ηλεκτροδηγών, ενώ οι ως άνω δοκιμές θα γίνονται πέραν του νόμιμου και προγραμματισμένου ωραρίου των Ηλεκτροδηγών, δηλαδή η πρόσθετη αυτή απασχόλησή τους θα πραγματοποιείται σε μη εργάσιμο χρόνο », δηλαδή υπερωριακά.
  Αυτό εφαρμόζεται ήδη από τις 18/2/2013. Γιατί λοιπόν μας εγκαλείτε συνάδελφοι και μάλιστα με αυτό τον απόλυτο τρόπο ;
  Θεωρούμε απαράδεκτους τους χαρακτηρισμούς που προσάπτετε σε μέλη της Διοίκησης της Ένωσής μας, όταν μάλιστα γνωρίζετε από πρώτο χέρι την ανιδιοτελή προσφορά τους και την αδιάκοπη ενασχόλησής τους με τα μικρά και μεγάλα προβλήματα των εργαζόμενων επί χρόνια και μάλιστα χωρίς καμία εξαίρεση ή διάκριση μεταξύ συναδέλφων ή ειδικοτήτων. Κυρίως όμως παραγνωρίζετε το γεγονός, παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, ότι δεν υπήρξε καμία σκοπιμότητα.
  Συνάδελφοι,
  Αυτού του είδους οι ανακοινώσεις που κινούνται έξω από τα πλαίσια της συ-ναδελφικότητας, της συνδικαλιστικής δεοντολογίας και της κοινής πλεύσης που επιβάλλεται να έχουμε σαν εργαζόμενοι, δεν βοηθάνε σε τίποτα. Αντίθετα διαιωνίζουν τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των Σωματείων και των εργαζομένων – μελών μας, γι΄ αυτό και τις αντιπαρερχόμαστε.
  Η δική μας επιδίωξη και η δική μας προτεραιότητα, παρά τα λάθη ή τις παραλείψεις μας, παραμένει πάντα η οικοδόμηση της ενότητας και της κοινής δράσης των Σωματείων του χώρου προς όφελος όλων των εργαζομένων. Ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Σ΄ αυτό το δρόμο σας καλούμε να συναντηθούμε το επόμενο διάστημα. Για μας αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομος.

Συναδελφικά
Η Διοίκηση

Μοιραστείτε το!!!

Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Νοέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια

  1. Προφανώς έχετε παρανοήσει κάτι. Αναστείλαμε την κινητοποίηση μας και πενθούμε. Πενθούμε τους νεκρούς συνάδελφους, πενθούμε τους συμπολίτες μας που έφυγαν…

  2. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως…


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com